Menu

Privacy- en cookieverklaring Katja de Beurs
In deze privacyverklaring kun je precies lezen hoe Katja de Beurs omgaat met (jouw) persoonsgegevens.

Over Katja de Beurs
Katja de Beurs is zelf verantwoordelijk voor de gegevens die haar worden toevertrouwd. Als er anderen worden betrokken bij de verwerking van persoonsgegevens, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring.

Voor alle vragen en opmerkingen rondom privacy en deze privacyverklaring kan je contact opnemen met:
Katja de Beurs
Pastoor J. van Dijklaan 77
1424 SJ de Kwakel
KvK-nummer: 81055927
BTW-nummer: NL003523249B35
Contact opnemen kan via e-mail op info@katjadebeurs.nl.

De AVG
Ook ik ben gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) die sinds mei 2018 van kracht is. Volgens de AVG mag ik persoonsgegevens verwerken. Ik moet hiervoor wel een goede grond en een doel hebben én er duidelijk en open over zijn. Daarom heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Grondslagen
Gronden voor het verwerken van persoonsgegevens kunnen de wet, een overeenkomst, toestemming of een gerechtvaardigd eigen belang zijn.
Voorbeelden van een doel zijn het draaiend houden van een website, het bijhouden van een administratie of het versturen van een nieuwsbrief zijn.

Verwerken
Het begrip verwerken doelt op alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan: opslaan, bewerken, publiceren, kopiëren, bekijken, weergeven, delen, etc…

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te zijn herleiden tot een persoon. Natuurlijk zijn dit naam- en adresgegevens, geboortedatum en telefoonnummer, maar het kan ook gaan om een omschrijving van een persoon op basis waarvan diegene te herkennen is. Ook IP-adressen zijn persoonsgegevens, omdat deze zo uniek zijn dat ze terug kunnen leiden naar een specifiek huishouden of persoon.
Een bijzondere categorie persoonsgegevens zijn de ‘bijzondere persoonsgegevens’, waaruit gevoelige informatie kan worden gehaald, zoals informatie over gezondheid, geaardheid, religie/levensbeschouwelijke overtuigingen of biometrische gegevens als vingerafdrukken. Katja de Beurs verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die Katja de Beurs van jou verwerkt (kunnen) zijn:
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Bedrijfsgegevens van zelfstandig ondernemers;
• Telefoonnummer;
• IP-adres;
• Naam social accounts;
• Bank- en betaalgegevens;
• Geboortedatum, -tijd en plaats;
• Foto’s.
Wanneer er welke gegevens worden verwerkt kun je hieronder lezen.

Nieuwsbrief
Als je hebt aangegeven mijn nieuwsbrief te willen ontvangen, wordt je naam en e-mailadres opgeslagen en gebruikt om nieuwsbrieven toe te sturen. Je hebt deze gegevens zelf doorgegeven en toestemming gegeven deze op de mailinglist te plaatsen. De gegevens op de mailinglist worden alleen gebruikt volgens het in deze privacyverklaring gegeven doel.
Voor het versturen van nieuwsbrieven wordt gebruik gemaakt van software van een derde. Je gegevens worden in dit systeem bewaard totdat ik stop met de nieuwsbrief of totdat jij jezelf afmeldt. Afmelden van de nieuwsbrief kan door onderin de nieuwsbrief aan te klikken dat je wilt uitschrijven.

Contactformulier
Als je het contactformulier op de website hebt ingevuld, heb je hier zelf contactgegevens achtergelaten. Door je vraag of verzoek in te sturen waar je antwoord op wil hebben, heb je mij toestemming gegeven de gegevens te verwerken en contact op te nemen. Deze gegevens worden alleen gebruikt met het doel contact met je op te nemen en/of jouw vragen te beantwoorden. Als dit contact niet leidt tot een samenwerking, zullen je gegevens binnen twee maanden na het laatste contact worden verwijderd.

Uitvoeren van de overeenkomst
Als er een overeenkomst is gesloten tussen jou en Katja de Beurs, zal ik jouw gegevens gebruiken voor het sturen van de facturen. Ook zal ik je naam, e-mailadres en geboortgegevens (datum, tijd en plaats) verwerken voor het verlenen van mijn diensten zoals het maken van een Bodygraphic, Human Design Gids, mini-analyses en (online) sessies. Je gegevens zullen niet worden gebruikt met een ander doel dan het nakomen van de overeenkomst. De gegevens die niet meer nodig zijn voor de administratie zullen na afloop van de overeenkomst binnen 6 maanden worden verwijderd.

Administratie
Katja de Beurs is wettelijk verplicht een administratie bij te houden. Hieronder vallen ook jouw persoonsgegevens. Daarnaast wordt ook correspondentie bewaard die nodig is om aan te tonen dat je daadwerkelijk mijn klant bent (geweest).
Er is een wettelijke bewaarplicht van 7 kalenderjaren, geteld vanaf de eerste januari van het jaar na het jaar waarin de gegevens zijn ingevoerd in het systeem. Op basis daarvan zal ik jouw gegevens 8 jaar bewaren. Na het verstrijken van deze termijn worden je gegevens vernietigd.

CRM systeem
Ik houd een CRM systeem bij in een online systeem. Dit doe ik zo veel mogelijk op grond van toestemming. Als ik je heb gesproken en om toestemming heb gevraagd, dan zal ik je naam en contactgegevens bijhouden in dit systeem.
Als ik je nog niet heb gesproken en/of om toestemming heb gevraagd, kan ik besluiten om op grond van mijn eigen belang persoonsgegevens in dit systeem te zetten. Mijn belang hierbij is het vinden van de juiste klanten en dus de groei van mijn bedrijf. Ik verwerk jouw gegevens alleen op deze grond als ik wel de indruk heb dat jij er ook belang bij hebt. Zonder toestemming gebruik ik alleen (een afkorting van) je naam, emailadres en eventueel social media-account. Je mag ook altijd vragen of ik je eruit wil halen.
Je gegevens blijven in mijn CRM systeem staan tot het duidelijk is dat je geen interesse hebt in mijn diensten, jij zelf aangeeft dat je jouw gegevens eruit wil hebben of je klant bij mij wordt .

Cookies
Op mijn websites gebruik ik cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw apparaat (laptop, telefoon, etc…) worden geplaatst door de website. Sommige cookies mag ik zonder toestemming plaatsen, omdat de website zonder deze cookies niet kan functioneren. Andere cookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor geeft. Je kunt cookies zelf verwijderen via de browserinstellingen van het apparaat waarmee je de website hebt bezocht.

Mijn website plaatst de volgende cookies:
• Functionele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Het gaat hierbij om cookies die bijvoorbeeld ervoor zorgen dat je de website op de juiste manier in beeld krijgt en de juiste taal wordt ingesteld. Ook zorgen ze ervoor dat je kunt inloggen en, bijvoorbeeld, dat je ingelogd blijft. Deze cookies worden door alle websites geplaatst en zijn noodzakelijk om de website te kunnen bezoeken. Zonder deze cookies kan je de website niet bezoeken en kan ik ook geen werkende website houden.
• Analytische cookies
Analytische cookies geven inzicht in jouw bezoek op de website. Ik kan in Google Analytics precies zien hoe je door de website heen bladert, welke pagina’s het meest bezocht worden en welke niet, op welk apparaat je de website bezoekt en andere relevante gegevens waardoor ik mijn website kan verbeteren. Het is voor mij natuurlijk van groot belang dat de website goed werkt en aansluit op wat jij interessant vindt.
Deze analytische cookies gebruiken jouw IP-adres, maar het IP adres wordt niet volledig opgeslagen en wordt niet gedeeld met derden. Daardoor zijn deze gegevens niet naar jou te herleiden en is het geen persoonsgegeven meer. Toestemming is alleen nodig voor persoonsgegevens.
Deze analytische cookies gebruiken jouw IP-adres en worden dan ook alleen opgeslagen als jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dit heb je gedaan door op akkoord te klikken in de cookiemelding op mijn website.
Google heeft wel toestemming om de gegevens van mijn site te gebruiken.
• Tracking/marketing cookies
Dit zijn cookies die bijhouden hoe jij over het web surft. Op deze manier kan ik relevante advertenties laten zien, zien hoe je bij mijn site bent gekomen of advertenties van andere websites of sociale media laten zien. Dit zijn dus eigenlijk cookies die andere partijen (derden) plaatsen en die worden herkend, waardoor je alleen relevante advertenties te zien krijgt.
Daarnaast kan je door deze cookies advertenties van mij tegen komen op de websites van anderen of sociale media. Deze cookies worden alleen geplaatst als je hier toestemming voor hebt gegeven.

Social media
Voor mijn marketing en interactie met (potentiële) klanten, maakt ik gebruik van Instagram en Pinterest.

Op het moment dat jij jezelf aanmeldde bij Instagram, Facebook en LinkedIn, ben je akkoord gegaan met hun voorwaarden. Dat anderen je kunnen vinden en zien is hier onderdeel van. Katja de Beurs heeft hier verder geen rol in. Voor deze voorwaarden en instellingen verwijs ik je dan ook naar de betreffende sociale media.

Derden
Bij mijn bedrijfsvoering maak ik gebruik van de diensten van derden. Deze derden kunnen in bepaalde gevallen toegang hebben tot jouw gegevens. Met deze derden hebben ik een verwerkersovereenkomst gesloten en zij hebben alleen toegang tot jouw gegevens voor zover noodzakelijk en met een specifiek doel. In de meeste gevallen zullen deze derden uw gegevens niet te zien krijgen en enkel opslaan (zoals de webhoster).

Het gaat om de volgende derden:
• Boekhouder;
• Boekhoudsoftware;
• Software voor de verspreiding van onze nieuwsbrief;
• Webhoster voor het in de lucht houden van de website en e-mail;
• Cloudopslag;
• Webdesignprogramma.

Rechten van betrokkenen
Als Katja de Beurs jouw persoonsgegevens verwerkt, dan heb jij bepaalde rechten. Zo mag je te allen tijde inzage vragen in de gegevens die ik van je heb. Daarnaast heb je het recht van te vragen jouw gegevens aan te passen, te verwijderen of over te dragen aan een ander. Dit kan door contact op te nemen via info@katjadebeurs.nl. Je verzoek kan alleen worden ingewilligd als dit wettelijk is toegestaan.

Beveiliging
Alle persoonsgegevens zullen op een adequate manier worden beveiligd, zoals je ook van mij mag verwachten. Jouw gegevens worden ook niet aan derden verstrekt, anders dan hierboven is vermeld.

Klachtrecht
Ben je niet tevreden met de manier waarop Katja de Beurs met jouw persoonsgegevens omgaat? Dan mag je natuurlijk altijd je zorgen met mij bespreken, eventueel in een persoonlijk gesprek.
Daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit persoonsgegevens. Zie voor meer informatie en het meldingsformulier https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/behandeling-van-klachten-door-de-ap.

Stel je vraag
Verstuur
Deze website maakt gebruik van cookies. View more
Accepteren
Afwijzen